วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

ความประทับใจ


 
ความประทับใจ
ที่ได้มาเรียน ป.โท ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

            โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สพฐ.รุ่น 2  ทำให้พวกเราได้มาพบกัน
เกือบสองปีที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องเดินทางมาเรียนในห้องเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็น  เหนื่อยนะแต่เวลามันช่างผ่านไปรวดเร็ว  ถึงวันนี้เรากำลังจะสำเร็จการศึกษา  ดีใจแต่ก็ใจหายเหมือนกันเพราะบรรยากาศในห้องเรียนก็จะไม่มีอีกแล้ว
            จะเก็บความรู้สึกที่ดี  จดจำครูต้นแบบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เป็นแม่ครูพ่อครูตัวจริง  ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ศิษย์ซึ่งสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนได้  และ
ความน่ารักของเพื่อน สพฐ. 2 ทุกคน  โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ในกลุ่มสัตตบงกชที่น่ารักของฉัน
 
วิชาที่ 1  TT500  ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน 
            รศ.รัตนวดี  โชกติกพนิช    อาจารย์เข้าสอนตรงเวลา  พูดไพเราะ  อาจารย์น่ารักมาก ทั้งสวยและเก่งมาก ๆ


          รศ.ระวิวรรณ    ศรีคร้ามครัน  อาจารย์สอนแบบห้าว ๆ เสียงดัง แต่เข้าใจมากเลย  อาจารย์น่ารักมาก  สวยอีกด้วย
วิชาที่ 2  RU 603 บัณฑิตศึกษา 
เรียนรวมกันกับวิชาเอกอื่น พบท่าน ศ.ดร.รังสรรค์   แสงสุข   ได้หัวเราะแก้มปริ  ท่านให้ความรู้คู่คุณธรรม
วิชาที่ 3 EF 603  ปรัชญาการศึกษา    

รศ.ดร.นวลละออง  แสงสุข 
            ท่านอาจารย์ใจดีมาก ๆ สอนดี ถึงแม้เป็นวิชาที่ยาก แต่ได้เกรด ฉันดีใจมากเลย
 วิชาที่ 4 MR  689  วิจัยและสถิติทางการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พันธุ์ไทย
                วิชานี้เป็นอีกวิชาที่ฉันงงงง  แต่เวลาเรียนก็มีความสุข  เพราะอาจารย์เก่ง   หน้าตาคล้ายมิสเตอร์บีน
แต่เกรดออกมาถึงกับอึ้ง  เพราะได้เกรด B   ไม่รู้ว่า ธรรมดา  ๆ  หรือ B ถีบ กันแน่วิชานี้

วิชาที่ 5  TT 635  วรรณคดีมรดกไทยสำหรับครู
            เรียนกับ รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมพู  ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง  ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง  อย่างมาก ๆ อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นผู้จำเรื่องราวต่าง ๆ และจำบทกลอนในเนื้อเรื่องได้อย่างน่าชื่นชม  แต่วิชานี้ขอบอก...งานเยอะมาก ๆ
วิชาที่ 6  RU 600  ความรู้คู่คุณธรรม
                เรียนกับท่าน  รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ และคณะ  ท่านจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยมจริง ๆ  
ก่อนเรียนฉันคิดว่าวิชานี้คงน่าเบื่อ  นั่งฟังอย่างเดียว  แต่พอเรียนรู้สึกสนุกมาก กิจกรรมที่ได้ทำทุกกิจกรรมสอดแทรกข้อคิดและคุณธรรมโดยที่ให้พวกนักศึกษาสรุปข้อคิดที่ได้และฝึกให้ทุกคนกล้าแสดงออก
วิชาที่ 7  TT 633  การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
                เรียนกับ ผศ.อดุลย์  ไทรเล็กทิม  ท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบและเข้มงวดกับพวกเรา  เพราะท่านเป็นที่ปรึกษา วิชานี้ท่านให้แต่งกายให้เรียบร้อย และติดป้ายชื่อทุกคน
วิชาที่ 8  TT 613  ภาษาไทยสำหรับครู
                ท่าน รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ  เป็นผู้สอนเรื่องหลักภาษาไทยที่ชัดเจน  ถูกต้อง ฉันรักและชอบอาจารย์มากเลยท่านเป็นครูของครูจริง ๆ ไม่เคยตำหนิแต่ท่านจะสอนสิ่งที่ถูกต้องให้เมื่อทำผิด  วิชานี้ฉันภูมิใจมาก
ที่เป็นครูภาษาไทยและได้เกรด A วิชานี้


วิชาที่ 9  TT 615  ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอน
                ฉันกลัวว่าจะต้องแต่งกลอน  ต่าง ๆ ในวิชานี้  เพราะไม่ค่อยถนัด  แต่เมื่อได้เรียนกับท่านรศ.ประทีป  วาทิกทินกร  รู้สึกท่านอาจารย์เป็นกันเองมาก  ชอบนำรูปถ่ายเก่าของบุคคลที่ท่านกล่าวถึงมาฉายให้ดู  และสอนศิลปะการประพันธ์ที่ง่าย  นำไปปฏิบัติได้ และที่สำคัญท่านสอนให้เรารักมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  
วิชาที่ 10  TT 634  ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทย
                วิชานี้เรียนกับอาจารย์ 3 ท่าน  3 สไตล์  แต่ท่านเก่งทุกคนเลย 
                ท่านแรก รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ  ท่านให้ทำ  Picture  Frame 
                ท่านที่ สอง รศ. สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์   สอนสนุกมีมุขตลอด  ท่านให้ทำเว็บใยแมงมุม
                ท่านที่สาม อ. ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ   ท่านสอนสนุก  มีเกม  มีวิธีสอนภาษาไทยที่สนุก  ไม่เครียด
ไม่ง่วง  เรียนอย่างมีความสุขมาก อยากทำได้เหมือนอาจารย์  เด็ก ๆ จะได้รักวิชาภาษาไทย และไม่เบื่อวิชานี้
ชอบอาจารย์มากเลยค่ะ  
วิชาที่ 11 TT 643  การพัฒนานวัตกกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
วิชาที่ 12  TT 646  วิจัยในชั้นเรียน
วิชาที่ 13  TT 653  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
วิชาที่ 14  TT 674  การศึกษาอิสระ  
กว่าจะทำเล่มส่ง ก็เครียดมาก ๆ เพราะทำเกือบไม่ทัน
วิชาที่ 15 TT 645  การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
                 ได้รวมกลุ่มสัตตบงกช  กิน  นอน  ด้วยกัน ก็มาถ่ายทำ วิดีโอ  วิชาของ อ.ดุลย์  ไทรเล็กทิม นี่แหละ  และทำบล็อกเป็นก็วิชาของ อ.อดุลย์อีกนั่นแหละ  ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้เรากระตือรือร้น พัฒนาตนเอง
            ดีใจที่เรียนมาถึงวันนี้  แต่ก็เริ่มจะใจหายที่จะไม่มีบรรยากาศมานั่งเรียนในห้องเรียนและต้องจากเพื่อน ๆ ที่มาเรียนด้วยกัน ทั้งที่สนิท  เริ่มสนิท และยังไม่ค่อยสนิท
         


1 ความคิดเห็น:

  1. แต่ละวิชาล้วนแต่เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยทั้งนันเลยค่ะ

    ตอบลบ